Biz Kimiz

Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nden mezun olan Bayram Volkan ALAN, 2015 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 3,75 GNO ile 3.lük derecesi ile mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Barosunda yasal stajını başlatan Bayram Volkan ALAN devamında 2015 Eylül ayında İstanbul Kültür Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalında tezli yüksek lisansa başlamıştır.

Yasal stajını üst düzey bir hukuk ofisinde, idare hukuku, iş hukuku ve borçlar hukuku ağırlıklı olmak üzere dava ve danışmanlık gruplarında çalışmıştır.

Çeşitli şirket ve hukuk bürosunda avukatlık ve danışmanlık yaptıktan sonra 2017 yılında BVA Hukuk ve Danışmanlık Ofisini açmıştır.

XII Levha Yayıncılıktan Sermaye Piyasası Kurulu’nun İdari Yaptırım Yetkisinin İdarenin Takdir Yetkisi Kapsamında Değerlendirilmesi ve Yargısal Denetimi konulu çalışması ise 2019 Eylül ayında yayınlanmıştır.

Hukuk Büromuzda Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması, Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması ve takibi, Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi, Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması alanlarında da hizmet verilmektedir.

Hâlihazırda birçok şirkete iş hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku ve bilişim hukuku alanında danışmanlık veren ALAN, bireysel olarak da iş hukuku, ceza hukuku, boşanma hukuku ve isim-soyisim değişikliği davalarında avukatlık hizmetini yürütmektedir.